תגית: אינדיבידואליות

חידקים, באר סדיקה הידראולית
לבד, רכבת תחתית, תחנה
ילדה בהאלווין.