תגית: אינדיבידואליזם

עיטם לבן אמריקני, Bald Eagle
ילדה בהאלווין.
עודף משקל