תגית: אינטלקטואלים

ילדים, דגלים, שקיעה
יונה, ענף של זית