תגית: אי-אלימות

גרפיטי של מהטמה גנדי
פסל גנדהי בשקיעה