תגית: אכילת בשר

בתרניים, דג, פרצוף
אפונה, תרמיל
"שדות ירקות", אוגוסט מאק