תגית: אלברט איינשטיין

יונה, ענף של זית
רכבת
ציפור שיר, ציפור צהובה
טנגו, זוג, שקיעה
כדורסל, טבעת
טיפות מים, עלה, עץ אדר
אלברט איינשטיין
פליקס פארה, גלילאו באוניברסיטת פדובה
אסכולת אתונה