תגית: אלבר קאמי

חתול אפור, חתול ישן
קיט-קאט, ספרים, קפה, שוקו
פריז, מפה, מגדל אייפל
התנועה היומית של גרמי השמיים בצפון מונגוליה.