תגית: אלגוריתמים

אמנות גנרטיבית, אוריה קאתי
מסיכה, גבר צעיר
מסכים, ניאון
גזר, סרט מדידה
שעון אסטרונומי, קופרניקוס, סמואל ווטסון
מראה מן החלל של חצי הכדור הצפוני עם צבעים
מחשב מכני, מחשב מעץ