תגית: אלגזאלי

גאודי, Casa Vicens
שחייה, אגם
די אוחזת עין נייר מקומטת