תגית: אלגזאלי

שחייה, אגם
די אוחזת עין נייר מקומטת