תגית: אלטרואיזם

רימון עשן, מחאה, זעם מוסרי
שלושה בחורים, חוף הים, שמיים, גוף גברי
דיוויד היום, פסל, אדינבורו
סרטים אדומים, מתנות
חזית בנין, לוס אנג'לס
שועלים בשמורה באנגליה.
ציפורים אהבה
איים