תגית: אלכוהוליזם

אישה שיכורה
וודקה, רוסיה, סטולי, סטוליצ'נאיה
Arno Michaelis: Photo by Jeff Pearcy / © The Forgiveness Project