תגית: אלכוהול

כוס בירה, קצף
וודקה, רוסיה, סטולי, סטוליצ'נאיה
שותים בירה ונהנים
שותים יין טולוז לוטרק
אשה שותה