תגית: אלכסנדריה

אלכסנדריה, גג, אור
סלוניקי, עגלות, אוכל, שמש, אספלט