תגית: אלן טיורינג

אדם, מחשב, אינטליגנציה מלאכותית
כוכב ים
ניצוץ חשמלי, כבלים