תגית: אלקסיתימיה

מקס פכשטיין, שתי דמויות עומדות
אדם חוצה רחוב, חציית רחוב