תגית: אל-אס-די

אור, פתח, מרחק
טשטוש, פנים, צעירה, סמים
הזיות