תגית: אמזונות

פסל ראש, יוון, עתיק, סדקים
סימון ביילס, התעמלות, אישה, גיבורה