תגית: אמנה חברתית

קאטר
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית
יוליוס קיסר, אלזיה, גאלים, Vercingetorix