תגית: אמנות קונספטואלית

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
נחש קוברה יוצא ממגרה