תגית: אמנזיה

זיכרון ושיכחה, שמש, ים, שמיים, Memolvido
דרך, עצים, טשטוש
תמונות פסטל, צבע, מסגרות, ריק
ילדה שוחה