תגית: אמרטיה סן

כף יד, טביעת יד, קיר
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית