תגית: אמת

איש, מזח, מצוף, ים
טחנות רוח, טחנת רוח, לה מנצ'ה
קוביות משחק עם פאות רבות
עץ עם שורשים וירוקת
משחקי החיקוי אלן טיורינג