תגית: אמת

קולב
קוביות סוכר
ווינסלו הומר, נער עם עוגן
איש, מזח, מצוף, ים
טחנות רוח, טחנת רוח, לה מנצ'ה
קוביות משחק עם פאות רבות
עץ עם שורשים וירוקת
משחקי החיקוי אלן טיורינג