תגית: אנושיות

איש, צעיר, קירח, עין
סירת נייר, צהוב
ילדה, משחק, בועות, בחוץ
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים
© The Forgiveness Project / Photo by Katalin Karolyi
נצחון המוות, פיטר ברויגל האב