תגית: אנרי ברגסון

שעון מעוות
פריחה עפה ברוח, פסל של רובין רייט