תגית: אנרי ברגסון

צעירה, צוחקת, צחוק
רכבת
שעון מעוות
פריחה עפה ברוח, פסל של רובין רייט