תגית: אנתרופוקן

חוט חשמל, אבנים, קרוע
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר