תגית: אנתרופוקן

מפרש אדום, קרח, קרחונים, גרינלנד
אשוח, עצים, יער, אוריגמי
חוט חשמל, אבנים, קרוע
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר