תגית: אנתרופוקן

אשוח, עצים, יער, אוריגמי
חוט חשמל, אבנים, קרוע
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר