תגית: אפליה מתקנת

אבן, נייר, מספריים
Yemanja, ברזיל, אפרו-ברזילאים