תגית: אפליה

Dainah La Metisse, דאינה בת התערובת,
נשמה, איש בים, מסיכה, מסכה, זרועות פרושות
ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן
מסאי, ריקוד, קניה, שבט, אפריקה
אדמונד לי ג'וניור, מיזורי, ילד שחור, אפלייה בחינוך