תגית: אפליה

מסאי, ריקוד, קניה, שבט, אפריקה
אדמונד לי ג'וניור, מיזורי, ילד שחור, אפלייה בחינוך