תגית: אפליה

נשמה, איש בים, מסיכה, מסכה, זרועות פרושות
ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן
מסאי, ריקוד, קניה, שבט, אפריקה
אדמונד לי ג'וניור, מיזורי, ילד שחור, אפלייה בחינוך