תגית: אצרות הברית

דגל אמריקני, דגל ארה"ב, קרשים
טיפי, שביל החלב, מאדים, אוהל אינדיאני, ילידים אמריקנים