תגית: אקלים

ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר
וולקני, נוף וולקני
רעיון