תגית: אקלים

טיפות, פחית, שתייה
ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר
וולקני, נוף וולקני
רעיון