תגית: ארגון הבריאות העולמי

סירת מפרש, ים, לילה, כוכבים
מחט, מזרק, חיסון
אבן, נייר, מספריים