תגית: ארגנטינה

אטבי כביסה, כביסה
ז'אן הליון, שווי משקל