תגית: ארווינג גופמן

מעבד מרכזי, לוח אם
ידיים, תפוז, צל