תגית: אריך אוארבך

כמיהה לצד השני, איסטנבול, איש, מטריה, מעיל שחור
טרנר, The Fighting Temeraire