תגית: ארץ ישראל

צברית
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל
בית