תגית: אתגר

לוריין מקימסון, בקבוק "Fish Bitters", סביבות 1935.
גלישה, גלים, גל, גולש