תגית: באך

צללים, קיר לבן, נקודות שחורות
פסנתר
עגבניות
בולבול-טרננג, בנג'ו הודי