תגית: בדיחות

צעירים, צחוק
מכונית, סובייטית, ברה"מ