תגית: בהגווד גיטא

קאנאנג סארי, באלי, אינדונזיה
מנהרה, זכוכית, השתקפויות
בניאן, עץ