תגית: בודהא

אשתו של האמן (בכובע כחול), אוגוסט מאקה
עצים במים, השתקפות