תגית: בולשביקים

מכונית, סובייטית, ברה"מ
ילד, פולין, נשר, דגל