תגית: בחירות

דאגלס מק'ארתור
כף יד, טביעת יד, קיר
זאבים, זאב, עדת זאבים
אצבע מכוונת, אקדח
עמנואל מקרון