תגית: בטלה

חתול אפור, חתול ישן
פול גוגן, איי הדרום, טהיטי, Ta Matete
ניו דיל, ציור קיר, ספריית הקונגרס, פועלים, ארה"ב