תגית: ביאליק

אמדאו מודיליאני, מוד אברנטס
ציפור, גבעולים, חרק, קיץ
ביאליק, גרישה בלוגר