תגית: בידוד

תלמיד, הרמת יד, רשות דיבור, הבעת דעה, כיתה, מורה
מתבגרים, צעירים, חיבוק
פליקס נוסבאום, דיוקן עצמי במחנה
שרפרפים, אגרטל, ורדים
אישה, מסכה, סוודר אדום