תגית: ביולוגיה מולקולרית

סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
מופשט, צבע, נוזלי