תגית: ביחד

חדר בניו יורק, אדוארד הופר
צבעים, Crayons
כיסאות נוח, ים, חוף