תגית: ביטוח בריאות

כמוסות, תרופות
ברקוד, קריסה
חומה, לבנים, סדקים
הרופא, לוק פילדס
ילדים בני אמיש