תגית: בית הקלפים

אישה מטורפת, מהמרת כפייתית, תאודור ז'ריקו