תגית: בית כלא

שמאן, אלימות, תת-מקלע
טלפון חוגה, טלפון אדום, טלפון שבור