תגית: בית ספר

העתקה, רמייה, פתק, בחינה
מדידה, מטר, סרט מדידה
חיג'אב, ניקאב, פנים גלויות
מספרים באצטדיון